Bart Bockhoudt

 • Bart Bockhoudt (48)

 • Nederlands

Mijn kracht ligt in het direct leidinggeven aan teams. Ik ben iemand die risico’s durft te nemen, altijd de kosten in het vizier houdt, snel en doortastend problemen doorziet en mensen op een open en persoonlijke wijze benader. Ik stuur op kwaliteit en resultaat zonder daarbij de mensen en de werkcultuur over het hoofd te zien.

Mijn brede en uitgebreide ervaring in (agile) development en technische operations helpt mij in het overzien van het geheel. Ik neem (lastige) besluiten snel en zorg dat teams gaan leveren.

Bart Bockhoudt

Opdrachtgevers

Opdrachten en ondernemingen

03-2019 / heden

Senior Software Development manager

Aansturen medewerkers (ca. 72)

04-2017 / 10-2018

Interim ICT Operations Manager

Aansturen medewerkers (ca. 35) zodanig dat medewerkers worden gestimuleerd om actief en in teamverband conform de Agile principes bij te dragen aan het leveren van kwalitatief goede IT producten en diensten die aansluiten bij de behoeftes van onze klanten. 

Lever een belangrijke bijdrage aan de transformatie van de IT-organisatie naar een klantgerichte, wendbare organisatie die voorspelbaar, schaalbaar, efficiënt en effectief is en samen met de business adequaat vernieuwingen kan doorvoeren;

Ontwikkel samen met de (technisch) architecten beleid voor het moderniseren van ons IT-landschap en het professionaliseren van onze IT dienstverlening en concretiseer dit in plannen en uitvoering. Belangrijke thema’s voor komende jaren zijn de transitie naar ons nieuwe platform (IBM BPM en ESB) en het inzetten van cloud technologie.

Zorg dragen voor de beschikbaarheid van ICT systemen, zodanig dat de ICT systemen voor de CBR organisatie conform gestelde eisen gedurende de daarvoor gestelde tijden toegankelijk zijn;

Ervoor zorgen dat nieuwe of gewijzigde systemen optimaal in de productieomgeving geïntegreerd worden;

Verantwoordelijk voor leveranciers- en contract management, waarbij er continu sprake dient te zijn van een duidelijk zicht op de bestaande contracten en leveranciersafspraken. Analyseer, evalueer, en stel contracten bij, dan wel beëindigen contracten, indien nodig. En selecteer de juiste leveranciers op basis van de benodigde informatievoorziening.

01-2016 / 04-2017

 • Interim teammanager

 • Verantwoordelijkheden: In opdracht van het management Dienstverlening het scrumteam ondersteunen. Tevens interim teammanager eerstelijns. Span of control 8.

 • Organisatie: Management Dienstverlening (opdrachtgever Jos Maessen), Scrumteam DAS & Operations Support van de afdeling Dienstverlening.

 • Werkzaamheden: Aansturen van het team en project op targets en deliverables. Afspraken maken en vastleggen met de stadsdelen en diensten. Rapporteren aan management en opdrachtgever.

04-2013 / 12-2015

 • Projectleider ICT 1S1D

 • Verantwoordelijkheden: ICT-project leiden binnen het verbeterprogramma
  ‘1 Stad 1 Dienstverlening’. Budget: 3,5 miljoen.

 • Organisatie: Projectteam zes deelprojectleiders. Aan het project werkten ongeveer veertig ICT-specialisten mee - in vele verschillende stadsdelen en diensten. Het project stond qua prioriteit in de top drie ICT-projecten van de stad Amsterdam.

 • Werkzaamheden: Aansturen van het project op targets en deliverables. Dagelijks leiding geven aan de zes (deel)projectleiders en projectleden. Afspraken maken en vastleggen met de stadsdelen en diensten. Rapporteren aan management en opdrachtgever.

 • Resultaten: Nieuwe ICT-inrichting van alle 7 stadsdelen op tijd en volgens afspraak opgeleverd. Herinrichten van de applicaties voor ‘1 Stad 1 Dienstverlening’, aankoop via aanbesteding van 3 vervangende en 1 nieuwe applicaties. Alles binnen budget opgeleverd.

Udenhout

01-2011 / 04-2013

 • Manager Operations

 • Verantwoordelijkheden: Uitvoeren van operationele beheercontracten en uitvoeren van werkzaamheden voor klanten en de eigen organisatie. Leidinggeven aan de operationeel specialisten en meegewerkt aan het opzetten van het helpdesk proces. Het opzetten van een nevenkantoor in Almere.

 • Organisatie: InfraIT is een kleine tot middelgrote dienstverlener voor het MKB. Het levert totaaloplossingen aan bedrijven tot 250 werkplekken. Deel van de producten worden in eigen beheer gemaakt. InfraIT heeft een eigen datacenter waar de diverse ICT-oplossingen worden gehost.

 • Werkzaamheden: De nadruk ligt op klanttevredenheid, vervolgens het optimaliseren van de interne werkprocessen. Ik ontwerp en implementeer volledige ICT-oplossingen voor klanten. Van de internetverbinding tot aan de werkplekinrichting. Soms met datamigratie en inclusief telefoonsystemen (VoIP).

 • Resultaten: Merkbare verbetering van de klanttevredenheid (positieve terugkoppeling) en meetbare verhoging van de omzet. Daarnaast heb ik de implementatie van het interne helpdesksysteem afgerond. Tevens monitoring-systemen en managed services geüpgraded en geïmplementeerd.

  Het documentatie-systeem ingericht, werkprocedures opgezet en deels zelf gevuld.

DX Exchange B.V.
Almere

01-2007 / 06-2010

 • Directeur-grootaandeelhouder

 • Opportunity: Uitbreiden van mijn eenmanszaak naar een Europees georiënteerd innovatieve onderneming, actief in de immersive virtuele 3D wereld (gaming industrie).

 • Organisatie: Van ZZP (2007) naar zelfstandig ondernemer in BV structuur (holding – werkmaatschappij) met negen medewerkers (2009) en vijf investeerders verenigd in een participatie BV.

 • Werkzaamheden: Ik was eindverantwoordelijk voor het opzetten van de onderneming en de volledige bedrijfsvoering. Inclusief de financiële administratie.

 • Resultaten: In 2007 schreef ik het ondernemingsplan en wist daarmee investeerders te overtuigen geld in de uitbreiding van de onderneming te steken. In 2008 is aan de hand van een herziend investeerderplan de Rabobank overtuigd mee te investeren. Onder mijn leiding is de onderneming gegroeid in personeel en omzet. De omzet van 1,1 miljoen euro in 2007 groeide naar 2,1 miljoen euro in 2009. In de zomer van 2010 is de onderneming overgedragen aan de investeerders.

Groningen/Utrecht

01-2008 / 06-2008

 • Interim manager infrastructuur

 • Verantwoordelijkheden: Tijdens de samenvoeging van de drie kabelbedrijven @Home, Multikabel en Casema was er behoefte aan een tijdelijk manager Infrastructuur. Het was mijn verantwoordelijkheid om de huidige ICT-club van het oude @Home draaiend te houden. De afdeling bestond uit een twaalftal beheerders en moest worden ondergebracht bij de nieuw gevormde afdeling ICT in Utrecht.

 • Organisatie: Ziggo B.V. is bekend als breedband Internet leverancier, voornamelijk aan particulieren. De ICT was destijds gesplitst in bedrijfsvoering ICT en Internet-/productspecifieke ICT.

 • Werkzaamheden: In deze rol zorgde ik voor de continuïteit van de ICT-processen door middel van het vasthouden aan bestaande ICT-processen. Daarnaast verzorgde ik de begeleiding van de ICT-medewerkers tijdens het lastige integratieproces.

 • Resultaat: Binnen een half jaar was de afdeling succesvol - volgens de Human Resource opgestelde integratieprocessen - geïntegreerd. Vooral mijn vermogen om de ‘zachte kant’ van het personeel te managen, kwam hier goed van pas.

Werkgevers en werkervaring

@Home B.V.
Amsterdam

12-2005 / 01-2008

 • Manager Internet Services

 • @Home B.V. is bekend als breedband Internetleverancier voor particulieren in het noorden, oosten en zuiden van het land.

 • In deze functie was ik verantwoordelijk voor de afdeling die het operationele beheer van de Internet Services - en de applicaties voor klanten - mogelijk maakt: provisioning systemen. De afdeling bestond uit vier operationele groepen:

  1. Unix/Linux team met acht specialisten.
  2. Applicatiebeheer groep met dertien medewerkers (Apps en Oracle).
  3. Netwerk Operations Center in vijf ploegen van vijf man.
  4. Projectleiders (junior en medior).
 • Als Manager Internet Services stelde ik samen met de afdeling het beleid op. Ik zorgde voor de bijbehorende strategie en gaf leiding aan de uitvoerende medwerkers door op resultaat te sturen. In het beleid waren de ‘zachte kant’ van personeelsmanagement zoals opleiding, training en persoonlijke groei, duidelijk aanwezig.

 • De afdeling heeft diverse malen bezuinigingsrondes doorgemaakt. De daarin gestelde targets zijn continu behaald. Beoordelingsgesprekken waren altijd positief. De toonaangevende afdeling binnen @Home werd gekenmerkt door een hechte band tussen de medewerkers.

Essent Kabelcom B.V.
Groningen

07-2004 / 12-2005

 • Teamleider Infrastructuur

 • Essent Kabelcom B.V. - onderdeel van Essent N.V. - was destijds bekend als leverancier van CAI producten. Het leverde TV en Radio signaaldiensten aan voornamelijk particulieren.

 • Leidinggeven aan de operationele afdeling Infrastructuur. De afdeling was verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van enkele tientallen systemen waaronder HP Unix, Linux en Windows systemen.

 • Dagelijks leidinggeven aan achttien ICT-medewerkers in verschillende disciplines. Het team bestond uit Oracle, Unix/Linux en Windows beheerders. Daarnaast moesten werkzaamheden worden uitgevoerd voor projectleiders zonder dat de dagelijkse operationele taken in gevaar kwam.

 • Implementatie van een Resourcemanagementsysteem waardoor de taken en werkzaamheden van projecten beter konden worden uitgevoerd. Opleidings- en trainingstrajecten opgezet voor het personeel. Implementatie van een op blades gebaseerd virtualisatieplatform.

@Home Benelux B.V.
Amsterdam

05-2000 / 06-2004

 • Teamleider Corporate Systems

 • @Home Benelux was het resultaat van de samenwerking van @Home USA en Essent. Het bracht op een Amerikaanse manier breedbandinternet over de kabel. De organisatie was zeer Amerikaans ingericht, extreem resultaatgericht, hip en toonaangevend. Toen ik er begon, was ik medewerker nummer 120 en had het bedrijf minder dan 50.000 klanten.

 • Operationeel houden van het interne kantoorcomputersysteem gebaseerd op Microsoft Windows.

 • Onderhouden van de Windows systemen en het dagelijks leiding geven aan de drie medewerkers.

 • Onder mijn leiding is het volledige kantoorautomatiseringssysteem opnieuw ingericht. Dit was nodig door snelle groei en gebrek aan kennis. Het aanpassen was destijds hard nodig om het interne netwerk mee te kunnen laten groeien met het succes van @Home.

IJselmeerziekenhuizen
Lelystad

1999 / 2000

Systeembeheerder Windows NT

Beheren van Windows NT4 systemen en Windows 95 werkstations.

Arbeidsvoorzieningen SE-NW
Lelystad/Amsterdam

1993 / 1999

Systeem- netwerkbeheerder

Beheren van Windows NT4 kantoorautomatisering en Windows NT4 werkstations in teamverband. Omvang: tachtig locaties (arbeidsbureau) en 2300 werkstations.

Stichting B.O.F.
Lelystad

1991 / 1993

Docent informatica / systeembeheerder Novell

Lesgeven aan cursisten van middelbare leeftijd in het kader van herintegratie in de arbeidsmarkt.

Opleiding en trainingen

NLP PRACTITIONER

2016
Vervolg op de NLP 2 day. Succesvol worden door effectiever te communiceren, een betere coach te zijn voor medewerkers, partners en als mens.

NLP 2 day

2015
Succesvol worden door effectiever te communiceren, een betere coach te zijn voor medewerkers, partners en als mens.

SAFe Agilist (SA)

2015
The SAFe Agilist certification program is for executives, managers and Agile change agents responsible for leading a Lean-Agile change initiative in a large software enterprise. It validates their knowledge in applying the Scaled Agile Framework, lean thinking, and product development flow principles in an enterprise context so they can lead the adoption of the Scaled Agile Framework.

PRINCE2 Foundation

2015
Bekend met de PRINCE2 principes, processen, thema’s en het toepassen van de methodiek in de praktijk.

LEAN management

2013
On the job training LEAN management en planning onder begeleiding van Arpa LEAN managementinstituut.

PRINCE2 Foundation & Partitioner

2006
Bekend met de PRINCE2 principes, processen, thema’s en het toepassen van de methodiek in de praktijk.

Oracle Management Overview

2005
Voor managers die Oracle specialisten aansturen en beleidsbeslissingen nemen waarbij Oracle systemen en applicaties wordt toegepast in de bedrijfsvoering.

IVO, Middle Management traject

2003 - 2005
Meerjarig opleidingstraject voor managers op het middenniveau: Management en organisatie, projectmanagement, presentatietechnieken, leidinggeven & samenwerken, logistiek en kwaliteit, personeelsmanagement, onderhandelen en conflicthantering, financieel management.

Management en technische trainingen

2003 - 2004

 • Praktisch leidinggeven deel 1 & deel 2 bij Boertien en Partners.
 • Basic Definity Site Administration (AVAYA)
 • Administring Windows NT4
 • Supporting Microsoft Windows NT4 Core Technologies
 • Supporting Microsoft Windows NT4 Server in the Enterprise
 • UNIX deel 1 & deel 2 bij AT Computing Nijmegen
 • UNIX systeembeheer bij AT Computing Nijmegen
 • Oracle SQL en DBA bij Oracle Nieuwegein

HBO Docent informatica - Hogeschool te Amsterdam

1991 - 1993 (geen diploma)
Om een lerarenfunctie uit te kunnen voeren is een gedegen opleiding noodzakelijk. Deze opleiding deed ik parttime tijdens mijn baan als docent informatica.

MBO Applicatiebeheerder - ECABO / Computerij te Lelystad

1990 - 1991

Beroepsopleiding/omscholing naar applicatiebeheer en systeembeheer op MBO-niveau (huidige niveau 4/5). Stageperiode 1991 bij Boehringer Mannheim te Almere.

MTS Elektrotechniek te Drachten

1988 - 1990

MTS Elektrotechniek te Drachten

1988 - 1990

LTS Elektrotechniek te Drachten

1984 - 1988